Wool bedding Products


Realizare Proiect finantare europeana
„Creșterea competitivității S.C. SANODOR S.R.L.
prin tehnologizare și creare de produse noi”, cod SMIS 103217


SC SANODOR SRL a implementat proiectul “Creșterea competitivității SC Sanodor SRL prin tehnologizare și creare de produse noi”, cod SMIS 103217, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea deinvestiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Contractul de finanţare nr. 666 a fost semnat în data de 20.11.2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate deAutoritate de Management şi cu Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord–Est. Data finalizării activitatilor de achizitie aferente proiectului a fost 13.12.2018.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea competitivității Sanodor SRL pe piata externă și piața internă prin îmbunătățirea calitativă a produselor actuale și crearea de produse noi.

În urma implementării proiectului au fost atinse următoarele rezultate: 

 - achiziția a 2 echipamente tehnologice de specialitate noi (1 buc mașină de matlasat și 1 buc  mașină de cusut triplu transport cu antrenare directă integrată, dispozitiv de tăiere a marginilor și aplicare bandă paspoal),

- crearea a 3 locuri noi de muncă și menținerea locurilor de muncă existente la data depunerii proiectului,

- diseminarea informațiilor proiectului,

Introducerea în fluxul de producție a noilor echipamente a dus la creșterea competitivității firmei prin asigurarea unei baze materiale moderne, ceea ce determină creșterea calității și diversității produselor oferite.

Valoarea totală a proiectului a fost de 726.416,46 lei din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională – 431.370,58 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional – 76.124,22 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului – 117.982,46 lei.

Mai multe detalii despre implementarea proiectului puteți obține de la locația proiectului : Strada Stanjenelului, nr. 6, Piatra Neamt sau / și la telefon: 0744/650.096,

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitaţi www.fonduri-ue.rowww.inforegio.rofacebook.com/inforegio.ro